Wednesday 28th June 2017
Call Us: +977-61-440457

Admin Notice

स्नातकोत्तर तह को छात्राबास सम्बन्धि सूचना

स्थानिय बिदा बारे सुचना

शिक्षक कर्मचारीका छोरा /छोरीको लागी पुर्णशुल्किय छात्रबृत्ती सम्वन्धि सुचना

पठनपाठन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

MSC अभिमुखीकरण (Orientation ) कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे ।

यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह शैक्षिक सत्र २०७४ मा अध्ययनको लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको लागि स्वागत एवं अभिमुखीकरण (Orientation ) कार्यक्रम तपसिलमा उल्लिखित मिति, स्थान र समयमा हुने भएकाले स्नातकोत्तर तह शैक्षिक सत्र २०७४ मा अध्ययनको लागि भर्ना हुनु भएका सम्पूर्ण नव आगन्तुक विद्यार्थीहरुलाई उपस्थितको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तपसिल मिति २०७४÷०१÷१७ स्थान

×