Thursday 18th January 2018
Call Us: +977-61-440457

admission Notice

समेस्टर भर्ना सम्बन्धि सूचना

स्नातक तहमा अध्ययनको लागि पुन आवेदन (अन्तिम) सम्बन्धी सूचना

Click Here To View: स्नातक तहमा अध्ययनको लागि पुन आवेदन (अन्तिम) सम्बन्धी सूचना

अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम तथा पठन पाठन मा उपस्थित हुने बारे सूचना

BE Admission: Ninth Admission list has been Published

Click Here To View Ninth Admission list has been Published

BE Admission: Eighth Admission list has been Published

Click Here To View  Eighth Admission list has been Published

BE Admission: Seventh Admission list has been Published

Account Holder Name Amount NIC ASIA Bank Remarks Regular UTILITY REGULAR INCOME IOE PASHCHIMANCHAL CAMPUS   8869.00 1641155577524006 Full Fee UTILITY FULLFEE INCOME IOE PASHCHIMANCHAL CAMPUS 76243.00 1641155573524007 Click here To View Rankwise Applicant List Click here To View Seventh Admission list

BE Admission: Re Application(Second) Notice Has been Published

Click Here to View Re Application(Second) Notice 

Page 1 of 41234

×