Tuesday 22nd August 2017
Call Us: +977-61-440457

admission Notice

BE admission 2074 applicant list has been published

Click here to view BE admission 2074 applicant list

पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखराको स्नातक तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

स्नातक तहमा सुरक्षित कोटा (जानकारी पुस्तिका २०७४ को दफा ६ को उपदफा ६.२, ६.३ र ६.५ मा उल्लेखित कोटाहरुको) मा आवेदन पेश गर्ने आवेदकहरुले कोटामा समावेश हुन आवश्यक कागजातहरु मिति २०७४ भाद्र ४ गतेभित्र पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

BE Admission Detail Notice 2074

Bank Account Name: Utility Income Regular Program Pashchimanchal Campus Account No: 1641155577524006 Click here To View Detail Notice Be Admission 2074 Click here To Apply Online

परिक्षा शुल्क सम्बन्धी सुचना

सेमेस्टर भर्ना सम्बन्धि सूचना

Msc Admission Re Application Notice Fifth

Click Here To View Msc Admission Re Application Notice Fifth

MSc Admission 2073 Seventh Admission List

Click Here To View MSc Admission 2073 Seventh Admission List

Page 1 of 212

×